Generelle betingelser

Bonnier Medias (BM) generelle betingelser ved kjøp av bestilt redaksjonelt stoff

Definisjoner

 

Med redaksjonelt stoff menes blant annet tekst, foto, grafikk, film og illustrasjoner.

Med bestilt redaksjonelt stoff menes

  1. stoff som ikke er utarbeidet når avtale om levering inngås,
  2. stoff som utarbeides ved at BM angir rammene for arbeidet, og/eller
  3. stoff som utarbeides hvor BM tar hele eller deler av kostnadene, slik som f. eks. reiser, location, styling og modeller. Disse standardbetingelsene gjelder for bestilt redaksjonelt stoff.

Standardbetingelser

1)  BM overtar den økonomiske eneretten til det redaksjonelle stoffet. Unntatt fra dette er leverandørens rett til, etter første gangs publisering, å benytte stoffet til promotering av eget arbeid.

2)  Det redaksjonelle materiellet kan fritt benyttes i alle merkevarer i alle selskaper i Bonnier Publications Group.

3)  BMs bruk av det redaksjonelle stoffet er teknologi- og medienøytral. Det innebærer blant annet at BM kan publisere det redaksjonelle stoffet på papir og elektronisk (f.eks. på Internett og i apper). Dette gjelder også nyhetsovervåkingsdatabaser av typen Retriever, Opoint og Intermedium.

4)  Fotografier av merkevarens produkter (tilsvarende faksimile) hvor det redaksjonelle stoffet inngår kan anvendes i markedsføring av den merkevaren hvor stoffet har vært publisert.

5)  BM kan publisere det redaksjonelle stoffet så mange ganger BM ønsker og rettighetene overført har ingen begrensning i tid.

6)  Leverandøren beholder sin ideelle rett, blant annet retten til å bli kreditert.

7)  Annen bruk en den som omtalt i disse standardbetingelsene skal avtales særskilt.

Bonnier Media
August 2016