Resultat 2015

Utsiktene for 2016 er noe bedre enn 2015

Magasinforlaget Bonnier har tallene klare for 2015, men ettersom det kun lages juridiske regnskap i Norge, henvises det til Bonnier ABs hjemmeside for pressemelding om konsernregnskapet.

Den svenske mediegiganten har en markedsandel på 15 prosent av omsetningen i det norske ukepresse- og magasinmarkedet. Driften er fordelt på to selskaper Bonnier Media og Bonnier Publications International. De offisielle regnskapene er kun juridiske regnskap, og gjenspeiler ikke den faktiske driften. Vi viser derfor kun til Bonnier AB sitt regnskap, som faktisk viser hvordan det går. Bonnier Publications International er en nordisk utgiver hvor det inngår omsetningstall fra flere land. Men den faktiske samlede omsetning i Norge er på underkant av 400 MNOK.

Vi er ikke tilfreds med årets resultat som er svakere enn året før, og endringen skyldes primært to ting: Betydelige omstillingskostnader i forbindelse med nedbemanning og - ikke minst - synkende inntekter for papirmedier generelt. I tillegg har vi investert i nye digitale produkter og tjenester som har påvirket resultatet negativt i 2015, men som skal gi positiv effekt i årene fremover.

Vi har også styrket oss ved å investere tungt innenfor content marketing, hvor vi i 2015, sammen med Bonnier-eide Spoon, kjøpte 100 prosent av aksjene i  content-byrået Teft. Dette for å styrke og komplettere vårt tilbud til både eksisterende content marketing-kunder og til våre annonsører, hvor målet er å kunne tilby 360 grader produksjon.

Våre papirmagasiner er fortsatt svært viktige for oss og vil være lønnsomme i mange år. Flere av våre merkevarer har ledende posisjoner, noe som gjør at de står seg langt bedre enn markedet. Det er vi svært tilfreds med, og vi skal fortsatt være ledende innenfor flere segmenter i årene som kommer. Men vi må tilpasse oss markedet og redusere kostnadene der inntektene faller, samt forsterke og investere i markeder som er i vekst. Målsetningen er å ta ledende posisjoner også digitalt. Et godt eksempel på det, er vår satsning mot unge kvinner hvor Stylista har tatt en meget sterk posisjon sammen med andre Bonnier-merkevarer som Costume og Stella. Et annet eksempel er Vi i Villas nettside, som sammen med papirutgaven er Norges største møteplass for dem som er interessert i hus og hage.

Utsiktene for 2016 er noe bedre enn 2015, til tross for en utfordrende start på året for annonsesalget på papir. Vi har en kraftig vekst digitalt, og annonsesalget på magasinene ser også bedre ut resten av året enn hva mediebarometeret viser per april. Vi vil konstant jobbe med å forbedre oss på alle områder, og vil primært fokusere på å opprettholde lønnsomme papirprodukter gjennom å hente ut synergier som en del av Nordens største mediehus. I tillegg vil vi fortsette å vokse digitalt, primært i tunge annonsesegmenter, samt innenfor content marketing.

Kontaktinfo:

Trond Juliussen
Adm. direktør
Trond.juliussen@bonnier.no
Mobil: 932 45 293