Bonnier Creative

Annonse-, advertorial- og kundemagasinproduksjon

Bonnier Creative har i mange år produsert kundemagasiner for Sandvika Storsenter og USBL, og kan ellers skilte med EGER Karl Johan, Netcom og Hageland som oppdragsgivere. I tillegg tilbyr avdelingen annonse- og advertorialutforming, både til print, nett, mobil og Ipad. Dette uavhengig av om det er design, tekst, idé eller teknisk hjelp man trenger.

 

  • Er en proff leverandør som kjenner mediene godt
  • Grafisk utforming av høy klasse
  • Fikser det det skal være av tekniske løsninger
  • Konkurransedyktige på pris både når detgjelder redaksjonelle, grafiske, tekniske og trykkmessige løsninger
  • Advertorials leses annerledes ennvanlige annonser, og oppfattes i større grad som redaksjonelt stoff, noe som gir deg som annonsør store fortrinn
  • Det er lettest å få til en annonse som glir naturlig inn i et magasinkonsept hvis den produseres av de samme som har jobbetmed utformingen av selve magasinet
  • Priser vil variere fra tilfelle til tilfelle,men følger man kjøreplanen utformet for dette, vil utformingen skje hurtig og samtidig bli billigere enn å bruke et reklamebyrå


Ta kontakt med:


Gabrielle Juell gabrielle.juell@bonnier.no
Trond Svilosen trond.svilosen@bonnier.no