Annonsemateriell

Denne siden er flyttet til våre nye nettside:

magasiner.no/annonsemateriell/

 

 

Spørsmål

Problemer med annonseuploaden eller tekniske ting vedrørende annonsemateriell?

Kontakt mediakoordinator Cathrine Lunga cathrine.lunga@bonnier.no // +47 22 04 73 29
eller Hildur Mork hildur.mork@bonnier.no // +47 22 04 73 31

300