Ny medieindeks lanseres

I høst lanseres en helt ny, forbedret og langt mer dynamisk medieindeks for alle våre blader.

Som første land i verden introduseres en helt ny valuta for denne mediekanalen, en valuta som blir langt mer lik den de fleste andre mediekanaler benytter. Dette vil gjøre sammenligning mellom mediekanalene, og dermed selve medievalget enklere for kundene.Endringene er så mange og totale at magasin- og ukepressen på denne måten starter en helt ny epoke. Et slikt "nullpunkt" umuliggjør sammenligning med tidligere lesertall.

Da kontrakt på ny indeks skulle inngås, var en samlet magasin- og ukepresse klar på at de ønsket noe nytt. Etter samtaler med sentrale markedsaktører, ble en lang kravliste utformet. TNS Gallup gav de desidert beste svarene på disse kravene: En grundigere dokumentasjon av lesing som kan gi annonsørene sikrere estimater for plassering av annonser i blader og magasiner. Dokumentasjon av bruttoeksponering for bedre å kunne sammenligne med medier som TV, radio og internett. En ny og fremtidsrettet metode for innsamling av data. Vi dobler utvalget og intervjuer nå kontinuerlig hele året. Dette gir en dynamikk som gjør det enklere å foreta endringer etter hvert som mediemarkedet utvikler seg og nye krav stilles til dokumentasjon. 80 prosent av intervjuene foregår på web. Dette gir en langt bedre utvalgskontroll. Måling av digitale plattformer som også kan gi et samlet tall for titlenes dekning. Bedre dokumentasjon av bladenes unike egenskaper og målrettete posisjoneringer i forhold til varer og tjenester. Å være en del av multimedieverktøyet MMU.

Ny valuta
GEP ("Gross Exposure Points") blir den nye valutaen for magasin og ukepressen. I tillegg til selve lesertallet (AiR), inneholder valutatallet to andre komponenter:  1) Andel av bladet lest og 2) Antall ganger lest av en utgivelse.

Dette gir et langt mer detaljert og sikrere tall når annonser skal plasseres i våre mange blader og magasiner. Det omfatter både dekning i målgruppen og en sikrere eksponeringssannsynlighet på om din annonse blir sett.
I tillegg foretas en rekke undersøkelser som kartlegger magasin- og ukepressens unike egenskaper. Foruten at mediekanalen står sterkt i en rekke ønskede målgrupper (f.eks. "moderne kvinner"), kartlegger vi leserens brukersituasjon, leserens forhold til det redaksjonelle innholdet og ikke minst: Leserens forhold til annonsestoffet.

Nå i høst presenteres tall for et halvt års intervjuing. I februar 2013 presenteres full base. Da blir også magasin- og ukepressen en fullt integrert del av Forbruker & Media som gir brukeren økte muligheter for målgruppeanalyser og målgruppevalg

 

MBL 2012